Synkronisering

Synkronisering opfattes af nogle som ensretning af opfattelser. Ofte med associationer om at skulle påduttes andres opfattelser, og værende et indgreb i ens egen handlefrihed.

Virksomheder overser ofte, at kun en synkronisering i en veltilrettelagt proces sikrer, at virksomhedens resultater hviler på en udnyttelse af organisationens potentiale og fælles opfattelse af virkeligheden. Og det handler om involvering af ledere og medarbejders viden og erfaringer.

Synkronisering er f.eks. den nødvendige proces for at få styr på strategien, hvad enten den skal udvikles eller implementeres, og dermed sikrer, at ledergruppen har et stærkt fælles fodslag når der skal eksekveres.

Alt for ofte konstaterer ledelsen, at der på trods af en klar strategiplan, ikke er nogen klar fælles forståelse af, hvad planen handler om, eller hvordan planen påvirker de forskellige funktioner i virksomheden. Det er sjældent manglende vilje, men skyldes snarere, at planer kan være et ineffektivt middel i en meget foranderlig hverdag, og så det er nemt at miste overblikket over helheden.

En synkroniseringsproces genetablerer dette overblik og sikrer, at alle får en stærk forståelse af den fælles retning og ved i hvilket strategisk landskab de skal navigere.

Nogle refleksioner, der kan afdække virksomhedens behov for synkronisering

 • Har vi en stærk fælles opfattelse af strategi og retning?
 • Hvor robust er vores dialog i dag?
 • Genererer vores system kvalitative holdbare løsninger?
 • Kan vi tænke ud af boksen?
 • Er vores mål forstået?
 • Har vi en eksekverbar strategi?
 • Har vi styr på vores værdikæde
 • Har vi succes med gennemførte Mergers ad Acquisitions?
 • Kan vi påvirke fremtiden gennem udvikling af relevante scenarier?
 • Kan en synkronisering skabe den nødvendige organisationsudvikling?

Gevinsterne ved en synkroniseringsproces

 • Sparer ledergruppen for en masse tid fordi processen er koncentreret og resultatet rækker langt ud i fremtiden
 • Sikrer et stærkt commitment fra deltagerne til resultatet, fordi de selv har skabt det
 • Sikrer at løsningen er funderet i virksomhedens kultur og ikke en ”udefra kommende løsning” som de har svært ved at engagere sig i
 • Sikrer et godt grundlag for, at strategien kan eksekveres i praksis
 • Modvirker silo-tankegang i organisationen