Stresshåndtering og effektiv trivsel i organisationer

Brug for hjælp?

For individuelle samtaler: 
 
For strategisk stressrådgivning og ledertræning:
 
Trivium tilbyder fire måder at hjælpe stressramte virksomheder på:
I Trivium arbejder vi ud fra den helt grundlæggende overbevisning at folk, medarbejdere og ledere, både kan og vil yde deres bedste, hvis rammerne understøtter deres indsats. Dette er en afgørende forudsætning for at forstå måden, vi vælger at arbejde med stresshåndtering på.
 
Vi har erfaring for, at både årsag og løsning findes i systemet. Dermed arbejder vi også ud fra den antagelse, at en stressbelastning aldrig skyldes en personlig brist, der bør udbedres. Stressbelastninger bør om muligt afdækkes og afhjælpes i samarbejde med det system, der har afstedkommet belastningen. Resultatet er stress robusthed, både individuelt og kollektivt. Trivium indtager derfor, som en af de få, en integrator rolle mellem den stressramte og virksomheden, for at sikre at løsninger, indsigter og læringer forankres i hele systemet og til glæde for alle parter.
 
Systemet, rammen, afdækkes grundigt i de indledende undersøgelser for at afklare om det er en organisatorisk ramme, en privatlivsramme eller en kombination af begge dele. 
 
Vi har ligeledes erfaring for, at megen stresshåndtering tager velmenende, men farligt afsæt i alment accepterede myter og tabuer omkring stress. De gode råd, f.eks. omkring motion kan bidrage til at forværre stressbelastningen og tabuerne kan forårsage manglende handling fra leder/HR, da stressbelastningen ikke kaldes ved rette navn. Derfor anser vi både ledertræninger og medarbejdertræninger i grundlæggende stressteori og håndtering for en væsentlig del af alle vores stress-strategier.
 
Hvorfor er det udbytterigt for virksomheder at arbejde med stresshåndtering?
I dag ser vi flere og flere stress-sygemeldinger. Nogle er enkeltstående tilfælde, andre havner i stressspiralen, hvor de gentagne gange oplever overbelastning med efterfølgende sygemelding. Det er dyrt for både virksomheden og den enkelte.
 
For virksomheden koster det i mistet produktivitet, i omkostninger til sygefravær og i omdømme. For den enkelte koster det ofte i selvtillid, skam- og skyldfølelse, fysiske symptomer samt langtids restitution.