Succes med Komplekse Projekter

Projekterne er kendetegnet ved væsentlige investeringer, store tekniske udfordringer, betydelige national-kulturelle og virksomhedskulturelle udfordringer. Erfaringen viser, at vores no-nonsense, pragmatiske, og legende tilgang til de store udfordringer, ofte har været katalysator for ny fremdrift og succes.

Vore kunders mest markante læringer er:

  • ”1:10” De tekniske løsninger kan ikke udfordres nok, så længe de kun er på papir, Dry run, simuleringer, og andre test af løsninger og processer kan ikke overføres, så længe konsekvenserne kun er ændringer i tegninger og specifikationer. Når de fysiske etableringer er i gang så koster det at ændre, ofte mindst en faktor 10.
  • Opbygning af gode samarbejdesrelationer mellem de forskellige interessenter og delprojekter er uhyre vigtigt og er ofte ikke tilstrækkeligt i fokus.
  • Kommunikation, kommunikation og kommunikation

Trivium har erfaring fra en række opgaver, hvor vi har været dybt involveret i eksekveringen af komplekse projekter. Vi har f.eks. været involveret i etableringen og opstart af en medicinalfabrik i Latin America, opstilling af off-shore Transformatorstationer i Nordsøen, udvikling af boreplatform til Nordsøen, samt en række andre komplekse udfordringer.

Vores metoder, der bringer alle hjerner i spil på tværs af hierarkier og kulturelle kløfter, er et godt bud på en succesfuld eksekvering af komplekse projekter.

Hvordan kan Triviums ekspertise omkring komplekse projekter bringes i spil?

Partnerskab:

Trivium er involveret i projektet fra start til slut, og er løbende i dialog med projektet om behovet og typen af indsats

Workshops:

Trivium designer og faciliterer workshops for projektet til at løse specifikke problemstillinger, det kan være:

  • Projektsynkronisering (se synkronisering)
  • Dry Run hvor dele eller hele projektet afvikles i et modelmiljø, for at få indsigt i kvaliteten i løsningen og de dertil knyttede processer.
  • Projektidentifikation og strategi

Coaching, Mentoring, Review

Trivium kan også involveres igennem coaching/ mentoring aftaler, hvor Trivium fører dialog med en eller flere af nøglepersonerne i et projekt.

Review af hele eller dele af projekter er også en måde vi involverer os i projekter på.

 

Trivium er altid åben for en dialog omkring dine udfordringer. Kontaktperson omkring komplekse projekter er:

Gustav Anker Sørensen og Frode Horsted