Sparring & Mentoring

Ledere navigerer i dag i en foranderlig og krævende hverdag. Der stilles store krav til den enkeltes beslutningsevne og handlekraft. Men selv den mest beslutsomme og handlekraftige leder kan komme i tvivl. Selv den mest kompetente leder kan opleve at have brug for, i et trygt og magtfrit rum, at lufte tvivl, usikkerheder og manglende perspektiver. Hos Trivium har vi bredden til at imødekomme de fleste behov for sparring og mentoring, hvad enten det drejer sig om komplekse problemstillinger, strategisk ledelse, projektledelse, IT og teknisk ledelse eller det handler om kommunikation, personaleledelse eller ledelse af bestyrelser.
 
Vi forstår, accepterer og imødekommer, at selv god coaching ikke altid indfrier behovet for ny viden eller indsigt og stiller derfor vores kompetencer, erfaringer og evner til rådighed i disse sessioner.
 
Et mentoringforløb starter altid med et analyseinterview, hvor vi afdækker lederens behov og undersøger hvilke(n) af partnerne, lederen vil have størst udbytte af at samarbejde med.
 
Et mentoringforløb sikrer, at lederen forbliver effektiv, fokuseret og motiveret – så resultaterne nås.
 
Ordforklaring:
Mentoring: Vejledning. Rådgivning. En samtaleform, hvor en mere erfaren person hjælper en, der er mindre erfaren til at opnå perspektiv, viden og se nye muligheder.
Etymologi: Kommer fra græsk og er navnet på Odysseus ven, der var rådgiver for hans søn.

 

Kontakt en Partner for yderligere information