Person analyser & Intelligenstests

Analyser og test bruger vi til at:
  • Rekruttere de rigtige medarbejdere
  • Udvikle den enkelte medarbejder eller leder igennem øget selvindsigt
  • Udvikle et team til bedre performance
  • Kommunikationstræning
 
Vi er certificeret i at anvende følgende test og analyser:
 
PTP: People Test Person analysen belyser 33 karaktertræk hos den enkelte. Karaktertræk der er nøje udvalgt i samarbejde med erhvervslivet. Et karaktertræk vurderes ikke som rigtig eller forkert, men belyses som hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig afhængig af vedkommendes jobfunktion og teamsammensætning.
 
PTL: People Test Logic testen undersøger, hvordan vedkommendes intelligens arbejder og hvorledes dette har indflydelse på den måde, beslutninger træffes, komplekse problemstillinger tilgås og ny læring indoptages. Testen afsluttes med en intelligenskvotient. Testen er, ved en bestemt score, adgangsgivende til MENSA.
 
PTT: People Test Team analysen belyser, med afsæt i Belbins 6 roller, teamets sammensætning, typiske adfærd, potentielle faldgruber og blindevinkler. Den viser hvad teamet med fordel kan være opmærksom på, hvilke styrker der kan udnyttes endnu bedre og hvordan man med fordel proaktivt kan tage hånd om svaghederne.
 
DISC: DISC analysen er en personadfærdsanalyse, der med afsæt i Carl Jung og William Moulton Marstons teorier, belyser vedkommendes typiske adfærdsmønster og hvordan dette påvirker kommunikation, motivation, samarbejde og detaljegrad. En adfærd vurderes ikke som rigtig eller forkert, men sættes i relation til vedkommendes aktuelle kontekst. Dermed skabes afsættet for personlig og faglig udvikling. DISC analysen kan også med fordel anvendes til TEAMS.
 
4MAT: 4MAT metoden giver indsigt i og forståelse for de grundlæggende menneskelige forskelle i forhold til kommunikation og læring – og skaber en fælles referenceramme, der virker som katalysator for succesfuld kommunikation. Succesfuld kommunikation resulterer i, at mennesker føler sig forstået, accepteret og hørt - og det skaber glæde, arbejdsglæde, trivsel - og i høj grad bedre resultater. 4MAT kan med fordel anvendes til medarbejderudvikling, til forbedring af samarbejde og teambuilding, til salgsoptimering, effektiv mødeledelse o.m.m.
 
 
Kontakt os for yderligere informationer:
PTP, PTL: Mikkel Tvile
PTP, PTL, PTT, 4MAT: Henriette Færge Vinter
PTP, PTL, DISC: Eva Bie Lilleør