One2one Leadership training

I Trivium arbejder vi ud fra, at god ledelse altid vil være bestemt af individet og konteksten. Forstået på den måde, at det der kan opleves som god ledelse i opgangstider, kan være katastrofal ledelse i nedgangstider. Det, der kan virke som naturlig, dynamisk handlekraftig ledelsesstil for en leder kan virke som en påtaget og dominerende ledelsesstil for en anden leder.
 
Med afsæt i den enkelte leders personlighed, adfærdstype og kontekst ser vi på og arbejder med aktuelle udfordringer i lederens hverdag. Lederen oplever at få konkrete redskaber og handleplaner med hjem, der kan implementeres direkte i hverdagen. Derudover giver denne træningsmetode indsigt og forståelse i egen adfærd, kollegaers og medarbejderes adfærd og stimulerer til ledelses refleksion over nuværende og kommende opgaver.
 
Trivium træner ledere på alle niveauer, fra talenter til C-niveau. 
 
Kontakt en Partner for yderligere informationer.