Workshops med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Vores mest anerkendte og effektive metode har tilsyneladende navnet og udseendet imod sig. For hvem forbinder hårdt arbejde med leg? Hvem tænker robust dialog og konkrete handleplaner, når vi dækker op i mødelokalet med kasser med LEGO klodser?

Alligevel er det vores erfaring, at når den første indledende skepsis har lagt sig, så vinder metoden. På grund af de indsigter og resultater, metoden er garant for. Når en workshop med LEGO® SERIOUS PLAY® faciliteres med præcision og samtidig med plads til fritænkning, er det en workshop, der via leg, læring og indsigt viser vejen til målet.

Det, der sker, er at når vi leger, sætter vi os fri. Når vi leger, er der ingen snærende regler. Når vi leger, er vi modige og tør udforske det, vores fornuft, vaner og logik normalt stopper os. Derfor oplever vi ofte i en workshop med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden at folk overraskes over egne og andres ideer, forståelser og mål.

I Trivium bruger vi ofte LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. Det gør vi, fordi vores erfaringer med metoden understøttes af forskningsresultater  viser, at “hands-on, minds-on” læring giver en dybere, mere meningsfuld forståelse af verden og dens muligheder.

Samtidig hviler metoden på nogle, for Trivium, helt centrale værdier:

  • Løsningen er i systemet

  • Alle går på arbejde for at gøre det godt og kan gøre godt

  • Vi lever i en dynamisk og uforudsigelig verden

Vores erfaring viser tydeligt, at LEGO® SERIOUS PLAY® metoden er en effektiv og praktisk proces, der fungerer for alle, uanset niveau, i en organisation. Vi bruger metoden på tværs af brancher og kulturer.

I Trivium anvender vi typisk LEGO® SERIOUS PLAY® metoden ved:

  • Komplekse problemstillinger
  • Fusioner, M&A
  • Strategi udvikling og implementering
  • Transformerende fremtids scenarier
  • Forandringsprocesser
  • Ide-genereringsprocesser
  • Samarbejs- og trivselsproblemer i et team