LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Forestil dig fremtiden.
 Udforsk dine omgivelser. 
Byg dine muligheder.

I sin essens er LEGO® SERIOUS PLAY® metoden en innovativ metode designet til at forbedre innovation og ” business performance”.

I Trivium har vi brugt metoden i forbindelse med en lang række organisatoriske udfordringer, herunder strategiudvikling, fusioner og andre krævende organisatoriske forandrings- og fornyelsesprocesser.

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden blev udviklet af LEGO i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisatorisk adfærd (organizational behaviour), og samler det bedste fra:

  • Viden om leg, hvordan og hvorfor vi leger, lærer og udvikler (os)
  • Hvordan organisationer udvikler og eksekverer strategier og hvor ægte ledelse kan have indflydelse på dette

Et af de vigtigste forskningsresultater - der understøtter LEGO® SERIOUS PLAY® metoden og tilgangen - er, at “hands-on, minds-on” læring giver en dybere, mere meningsfuld forståelse af verden og dens muligheder. Denne tankegang blev i høj grad udviklet af Seymore Papert fra MIT. Derudover er forståelsen af leg, læring og udvikling er baseret på forskning af tænkere som Czikszentmihalyi og Vygotsky.

Johan Roos og Bart Victor udviklede den oprindelige forskning inden for strategi- og organisationsudvikling.

Deres arbejde er var blandt andet forankret i kompleksitetsteori, strategi som emergent, samt organisatorisk læring.

Desuden hviler arbejdet på en række helt centrale værdier:

  • Løsningen er i systemet

  • Alle går på arbejde for at gøre det godt og kan gøre godt

  • Vi lever i en dynamisk og uforudsigelig verden

Vores erfaring viser tydeligt, at LEGO® SERIOUS PLAY® metoden er en effektiv og praktisk process, der fungerer for alle i en organisation. Vi har brugt metoden på tværs af brancher og kulturer.

For yderligere om LEGO® SERIOUS PLAY® metoden kan du også se det officielle site, der drives af LEGO www.seriousplay.com

 

For yderligere information om vores certificeringsprogram, læs mere på vores engelske hjemmeside